صفحه اصلی   درباره آموزشگاه     تماس با ما   ورود اعضا  
 
 
 
تصاویر اخبار افتخارات نمونه سوالات کتاب ها مربیان فروشگاه ثبت نام
 
 
 
   آرشیو نمونه سوالات

متعادل سازی
 
موضوع: آموزشگاه

– چه فونی مناسب پوست های سرخ و سفید است ؟

1 – تن رنگی خاکستری                                                            2-  تن رنگی زرد

3 –تن رنگی قرمز و سبز                                                4- تن رنگی بنفش

101–پوست های تیره چند نوع هستند ؟ 

1 – پوست های تیره ی قهوه ای                                                 2- پوست تیره ی کبودی

 3 – پوست های تیره ی سبزه                                       4- همه موارد صحیح است

 102– چه فونی مناسب پوست های تیره قهوه ای رنگ است ؟    

1 – تن رنگی زرد                                                                   2-  تن رنگی قرمز

3 – تن رنگی سبز                                                                 4 – تن رنگی بنفش

103– چه فونی مناسب پوست های تیره ی سبزه کدر است ؟  

1 –تن رنگی قرمز                                                      2- تن رنگی زرد 

3- تن رنگی بنفش                                                               4-  تن رنگی آبی

104–چه فونی مناسب پوست های تیره که به کبودی می زند،  است ؟  

1 – تن رنگی قرمز                                                   2-  تن رنگی بنفش  

3-  تن رنگی آبی                                                     4-  تن رنگی نارنجی 

105- فون با تن رنگ نارنجی ، مناسب چه پوست هایی است ؟

1 –پوست های سبزه تیره و کدر                                            2 –پوست های تیره کبود

3 –پوست های سر خ و سفید                                               4–پوست های زرد

99)1      100)2    101)4    102)1     103)1   104)4    105)2   

 

106- فون با تن رنگی قرمز مناسب چه پوست هایی است ؟ 

1 –پوست های تیره و سبزه کدر                                              2 –پوست های قرمز

 3 –پوست های کبود                                                          4 –پوست های سرخ و سفید

107- چه نوع فونی مناسب پوست های زرد است ؟ 

1 –تن رنگی قرمز                                                               2- با تن رنگی بنفش ( صورتی )

   3 –با تن رنگی سبز                                            4- با تن رنگی نارنجی                      

108-فون با تن زرد ، مناسب چه پوست هایی می باشد ؟5

1 –پوست های خیلی تیره و کبود                                       2-  پوست های سرخ و سفید و تیره قهوه ای

3 – پوست های سفید و مهتابی                                       4-  افرادی که می خواهند برنزه شوند

109–تن رنگ بژ ، برای چه پوست هایی مناسب است ؟

1 – پوست های تیره وکدر                                              2- پوست های طبیعی چین و چروک دار

 3 –پوست های نارنجی                                     4- پوست های تیره ی کبود

110– برای برنزه کردن پوست ، از چه رنگ فونی استفاده می شود ؟  

1 – تن رنگی نارنجی                                                    2-  تن رنگی سبز

3-  تن رنگی بنفش                                          4- تن رنگی خاکستری

111- برای پوست های سفید بهتر است از چه فونی استفاده شود ؟

1 – تن رنگی بنفش                                        2- تن رنگی نارنجی 

3- تن رنگی زرد  وسبز                                    4- تن رنگی خاکستری

106)1    107)2    108)2   109)2     110)1    111)2

 

 

112– بر ای پوست های لک دارروی لک ها  از چه فونی استفاده می شود ؟

1 –تن رنگی سبز و بنفش                                2-  باتن رنگی زرد

3- با تن رنگی قرمز                                                 4-  با تن رنگی آبی

113– برای پوشاندن جوش های التهابی ، مویرگ ها ، از چه نوع فونی استفاده می شود ؟

1 –تن رنگی سبز                                       2- تن رنگی قرمز           

 3- تن رنگی نارنجی                                                 4- تن رنگی بنفش

114– موادی که بر ای بر طرف کردن عیوب چشم استفاده می شود و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند چیست ؟

1 – فون چرب                                           2- فون خشک                       

 3- کانسیلر                                                          4- فوندیشن

115– انواع کانسیلر  کدامند ؟    

1 –  دونوع:برای گودی و سیاهی چشم تن سبزی و برای کبودی چشم تن زردی است.

2 –دونوع: برای کبودی چشم  تن نارنجی یا نخودی  و برای پف چشم تن زردی است .

3 –سه نوع: برای پف چشم تن قرمز ی و برای گودی چشم تن نخودی وبرجستگی چشم قهوه ای است.

4 –سه نوع:برای گودی چشم تن زردی ، پف چشم تن بژ و کبودی چشم تن نخودی یا نارنجی است.

116– کانسیلر زرد ، مناسب چه چشم هایی است ؟   

1 – چشم های دارای گود و سیاهی                                      2- چشم های پف دار

3 – چشم های دارای کبود                                                   4 – چشم های پف دار وکبود

117کانسیلر  با تن نارنجی یا نخودی مناسب چه چشم هایی است ؟  

1 – چشم های دارای گودی .سیاهی                                     2- چشم های دارای کبودی

3 – چشم های دارای تیرگی                                    4- چشم های پف دار

112)1    113)1    114)3    115)4    116)1    117)2  

118- کانسیلر با تن بژ مناسب چه چشم هایی است ؟  

1 -  چشم های دارای گودی و سیاهی                                   2 -  چشم های دارای کبودی

3-  چشم های دارای پف دار                                     4-  چشم هایی که دارای تیرگی

119 -  آنتی سرن چیست ؟  

1 – ضدّ کبودی                                                      2- ضدّ قرمزی        

3- ضدّ زردی                                                          4- ضدّ سبزی

120- برای پوشاندن لک ، جوش ، سالک وخال از چه فونی استفاده می شود ؟

1 – فون چرب                                                        2 – فون خشک                   

  3 – کانسیلر                                                                    4 –کاموکلاژ و درماکالر

121– کامو فلاژ یا درموکالر چه فون هایی هستند ؟  

1 –غلیظ ّ مناسب پوست های چین و چروک دار

2 –غلیظ برای پوشاندن جوش لک ، خال ، سالک

3 –رقیق و فقط روی پوست های نازک استفاده می شوند

4 –غلیظ که برای پوست های خشک و حساس مناسبند

122– قبل از لیفتینیگ محل مورد نظر باید چگونه است؟

1- محل را چرب می کنیم.                                            2-محل را با کرم پاک می کنیم

3-باشیر پا ک کن تمیز می کنیم.                                              4-محل با الکل چربی پوست می کنیم.

123–برای انجام لیفتینگ از چه نوع چسب لا تکسی استفاده می شود ؟  

1-بی رنگ که قشر داشته باشد.                                           2-بی رنگ وقشر داشته باشد

3-رنگی وبدون قشر            باشد.                                         4-رنگی وقشر داشته باشد.

118)3    119)1    120)4    121)2    122)4    123)4   

 

124–در لیفتنیگ  به وسیله موها چگونه انجام می شود ؟

1 – قسمت بالای موها با کش محک بسته شود

2 – قسمت های بالا ی مو و بغل ها را به طرف بالا برده و محکم با کش بسته شود .

3- قسمت پشت سر را محکم با کش بسته شود .

4- موهای بغل  ها و پشت دو ناحیه ی پشت سر با کش بسته شود .

125- لوازم مورد نیاز برای لیفتینگ موقّت چیست؟ 

1 – چسب لاتکس ، تور ، پارچه  ، بندینک ، روبان                             2- چسب لاتکس

3 – بندینک ، روبان                                                    4- چسب لاتکس ، تور  و روبان

126- برای انجام لیفتینگ اگر هدف کشیدگی چشم باشد، در کدام قسمت لیفتینگ انجام می دهیم ؟

1 – دو سانتی متر بالای گوش                                    2- بالای شقیقه              

3 – پشت سر                                                        4- پشت گردن

127- اگر هدف کشیدگی ابرو باشد لیفتینگ را در چه قسمتی انجام می دهیم  ؟

1 – بالای گوش                                                      2-  دو سانتی متربالاگوش              

  3- روی شقیقه                                                    4 – روی پیشانی

128–اگر هدف کشیدگی پیشانی باشد ،لیفتینگ را در چه قسمتی انجام می دهیم ؟ 

1 – بالای گوش                                                       2- روی شقیقه                       

3- پشت گوش                                                                     4- پیشانی و پشت سر

129- اگر هدف کشیدگی چروک گردن باشد لیفتینگ را در چه قسمتی انجام می دهید 

1 –بالای گوش                                                       2- پیشانی طرف گوش           

 3- پشت سر و جلوی سر                                         4- بالای شقیقه

124)2     125)1   126)1    127)3    128)4    129)2

 

130- جوراب برای لیفتینگ ، باید چگونه باشد ؟

1 – جوراب نازک                                                      2- نازک و مقاوم نایلونی

3-  مقاوم و نازک                                                     4-  کلفت و مقاوم

131- پارچه برای لیفتینگ ،باید چگونه باشد ؟

1 – مقاوم و با بافت محکم                                        2- نازک و تور

3 – از جنس پلاستیکی                                            4- نازک و پلاستیکی

132- برای این که بندینک داخل موها دیده نشود  ،چه کار باید کرد ؟

1 –بندینک را از روی  موها می بندیم، و از ریزه موها برای پوشاندن استفاده می شود .

2- روی قسمت های دیده شد را با گل موی می پوشانیم .

3- روی آن فون زمینه زده با گل موی می پوشانیم .

4 –بندینک را داخل موها قرار داده و روی آن را چسب بی رنگ زده و از ریزه موها برای پوشاندن استفاده می شود .

133- در لیفتینگ ، تور در کدام قسمت سر گذاشته شود ؟

1 – یک سانتی متر بعد از رستنگاه یاروی موها استفاده می شود.                             

2- روی پوست صورت کنار موها

 3- سه سانتی متر بعد از رستنگاه و  روی پوست  صورت کنار موها                               

 4-  روی پوست  صورت کنار موها یا یک سانتی متر بعد از رستنگاه

134-برای پاک کردن چسب لیفتینگ ، از چه چیزی می توان استفاده کرد ؟

1 – از ریمور آن یا روغن            2- با الکل                    3- چسب بی رنگ                          4- شیر پاک کن    

135- برای پیشانی کوتاه ، فرم ابرو چگونه است ؟ 

1 – فرم ابرو باید قوس بلندی داشته باشد                                2- قوس ابرو باید کوتاه باشد

3- فرم ابرو هشتی باشد                                         4- فرم ابرو کمان بلند باشد

130)2    131)1    132)4    133)4    134)1    135)2

136- برای ر توش پیشانی بلند چگونه می توان عمل کرد ؟  

1 –یک سانتی متر بالای پیشانی را با رنگ دو درجه ، تیره تر هاشور زده و هاشور به سایه تبدیل شود .

2- در بالای پیشانی در رستنگاه تیرگی داده و به طرف پایین ابروها ، محو شود .

3- قوس ابرو را ، به طرف پایین حالت داده و روی جاهای خالی جلوی سر از سایه و ریزه ی مو استفاده می کنیم

4 –یک سانتی متر بالای پیشانی تیرگی داده وابرو را به بالا برده و جاهای خالی جلوی سررا با ریزه مو و سایه پر شود

137- برای پیشانی بلند فرم ابرو چگونه است ؟

1 -  قوس ابرو بلند                                                              2- قوس ابرو کوتاه              

3 – قوس ابرو هشتی                                                                     4- قوس ابرو صاف

138- پیشانی باریک در قسمت شقیقه کوچک  تر از معمول را چگونه فون می زنیم    ؟

1 – بعد از فون زمینه ، کنار استخوان ابرو را تیرگی داده و به حالت نیم دایره به سمت بیرون محو شود

2- بعد از فون زمینه ، روی قسمت بالای ابرو روشنی  زده و در داخل روشنی محو شود .

3- بعد از فون زمینه ،کنار استخوان ابرو روی شقیقه روشنی داده و به حالت نیمه دایره و به سمت بیرون محو شود .

4- شقیقه را به حالت نیم دایره روشنی داده و به بیرون محو کرده و قسمت بالای ابرو را تیرگی رابه داخل روشنی محو شود.

139- برای رتوش پیشانی فرو رفته چگونه عمل می کنیم  ؟ 

1 –برای نواحی فرو رفته و به صورت خط ممتدبه سمت بالا و پایین روشنی می دهیم.

2- برای نواحی فرو رفته خط ممتدبه سمت بالا و پایین  تیرگی داده می شود .

3- رنگ دو درجه تیره تر از رنگ زمینه را به کل پیشانی زده و بعد محو شود .

4- رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه  کل پیشانی زده و محو شود .

 

 

            136)4    137)4    138)4    139)1   

 

140- بعد از زدن فون زمینه با رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه روی پیشانی به حالت خط ممتد که به حالت عمودی محو شود برای چه پیشانی است ؟  

1 – پیشانی فرو رفته                                                          2- پیشانی برجسته           

3 – پیشانی صاف                                                              4- پیشانی برجسته و فرو رفته          

141- بعد از زدن فون زمینه با رنگ دو درجه تیره تر به حالت خط های افقی روی پیشانی زده و به اطر اف محو شود برای چه پیشانی است ؟

1 – پیشانی فرو رفته                                                          2- پیشانی برجسته                       

3- پیشانی صاف                                                                            4- پیشانی برجسته و فرو رفته          

142–بعد از زدن فون زمینه کناره های شقیقه را با رنگ دو درجه تیره تر از رنگ زمینه به حالت مکعب مستطیل تیره داده برای کدام پیشانی است  ؟  
1 -پیشانی بلند                                                                 2- پیشانی خیلی باز               

 3- پیشانی بسته                                                                           4- پیشانی کوتاه

143-برای رتوش پیشانی برجسته چگونه عمل می کنیم  ؟

1 –برای نواحی فرو رفته و به صورت خط ممتدبه سمت بالا و پایین روشنی می دهیم.

2- برای نواحی فرو رفته خط ممتدبه سمت بالا و پایین  تیرگی داده می شود .

3- تیرگی را در محل برجستگی به حالت افقی زده وبه دو طرف محو می کنیم شود .

4- رنگ دو درجه روشن تر از رنگ زمینه  کل پیشانی زده و محو شود

144- ابروی ایده آل به چه شکلی است  ؟

1 –ابروی هشتی                                                               2- به شکل ویرگول

   3- به شکل کمان                                                                        4- به شکل هفت  

 

140)1    141)2    142) 2   143) 3  144)2

 

145– زاویه ی ابرو در کجا واقع شده است ؟ 5

1 – اگر مدادی را از کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته شودکه از گوشه ی داخلی چشم،بگذرد زاویه ی ابرو می گویند .

2 – اگر مدادی را از کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته شودکه از مردمک چشم بگذرد ، زاویه ی ابرو می گویند .

3- اگر مدادی را از کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته شود که از انتهای  چشم بگذرد ، زاویه ی ابرو می گویند

4- اگر مدادی را از کنار ه ی پره ی بینی طوری گذاشته شودکه از انتهای و ابتدای چشم بگذرد،  زاویه ی ابرو می گویند .

146- ابتدای ابرو را چگونه مشخص می شود ؟  

1 –اگر مدادی را از کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته که از گوشه ی داخلی چشم بگذرد ابتدای ابرو مشخص می شود .

2- اگر مدادی را از کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته که از گوشه خارجی  چشم بگذرد ابتدای ابرو مشخص می شود.

3- اگر مدادی را از کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته که از مردمک چشم بگذرد ابتدای ابرو مشخص می شود .

4 – مورد 1 و2  صحیح  می باشد

147- انتهای ابرو چگونه مشخص می شود ؟  

1 - مدادی را در کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته شود که از گوشه ی خارجی چشم بگذرد،انتهای ابرو مشخص می شود

2- مدادی را در کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته شود که از گوشه ی داخلی چشم بگذرد، انتهای ابرو مشخص می شود .

3- مدادی را در کناره ی پره ی بینی طوری گذاشته شود که ازگوشه ی مردمک چشم بگذرد،انتهای ابرومشخص می شود .

4 –همه موارد صحیح می باشد

148– اندازه ی ابروی ایده آل چگونه است ؟
1 –ابرویی که ابتدای آن دو برابر زاویه و زاویه ی آن دو برابر انتهای آن باشد یا ابرویی که ابتدای آن سه برابر انتهای آن باشد.

2 – ابرویی که ابتدای آن سه برابر انتهای آن باشد یا ابتدای آن سه برابر زاویه ی آن و انتهای آن یک چهارم ابتدای آن باشد .3- ابرویی که ابتدای آن دو برابر زاویه و انتهای آن دو برابر انتهای آن باشد.

4- مورد 1و 2و صحیح است.

145)2    146)1    147)1    148)1

 

نگارنده خانم طالع زاری - مدیر کل سایت
1390/08/10  تاریخ ارسال          01:22:26  زمان ارسال           7273 بار  تعداد بازدید

جدیدترین خبرها
 
جدیدترین نمونه سوالات
 
جدیدترین افتخارات
 
 
رشته های آموزشگاه
بافت مو
 
متعادل سازی
 
دوخت مو
 
شینیون
 
اکستنشن
 
پیرایشگر ابروی زنانه
 
آرایشگر ناخن
 
آرایشگر موی زنانه